Facebook

ANNA LINDH-PRISET

Efter Anna Lindhs bortgång stiftades Anna Lindhs Minnesfond med syftet att uppmuntra och stödja personer som, likt Anna Lindh, arbetar och strävar efter en mer human och rättvis tillvaro genom att hjälpa andra. Anna Lindh-priset delas årligen ut till en person, organisation eller projekt som verkar inom Sverige eller internationellt.

Priset syftar till att uppmuntra i första hand kvinnor och ungdomar som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs. Pris delas alltid ut som uppmuntran för det arbete som en person eller organisation utför. Anna Lindhs Minnesfond delar inte ut medel till ännu ej genomförda projekt och ej heller stipendier eller andra bidrag till privatpersoner.

Anna Lindhpriset 2020 vill lyfta fram miljö och mer specifikt vatten samt insatser som underlättar flickors/kvinnors liv och stärker deras mänskliga rättigheter. Pristagaren ska i sitt engagemang visat övertygelse och civilkurage och därigenom inspirerat andra.