Facebook

NOMINERING

Känner du till någon som på ett extraordinärt sätt verkat för de demokratiska principerna? Någon som har gjort ett tydligt ställningstagande för det demokratiska samhällets grundläggande värderingar? Som i sitt engagemang visat på övertygelse och civilkurage, och inspirerat andra att stå upp för sina värderingar. Vi söker en person eller organisation som genom sitt handlande stärkt vårt demokratiska samhälle. Vi välkomnar främst nomineringar för personer eller organisationer som verkar i Sverige. Senast i april 2017 vill vi ha din nominering.  

Anna Lindhs Minnesfond delar ut stipendier och pris till personer och organisationer som har arbetat eller arbetar i Anna Lindhs anda för mänskliga rättigheter. Pris och stipendier ska således ses som uppmuntran på vägen för väl genomfört arbete. Anna Lindh-pris och stipendier är alltså något man nomineras till, inte något man söker. Alla är välkomna att nominera kandidater till både Anna Lindh-priset och stipendierna. Om du känner till eller själv är engagerad i en verksamhet som faller inom ramen för vad Minnesfonden kan tänkas uppmuntra är du välkommen att höra av dig via e-post: info@annalindhsminnesfond.se.

För att en nominering skall bli behandlad vill vi att den lämnas på svenska eller engelska samt att vi får in den information från er vi ber om nedan.

Nominera en kandidat

Du som nominerar bör känna till den föreslagna personen, projektet eller organisationen väl. Du bör känna till mål och syfte. Du väljer själv om du vill berätta för den du föreslår som kandidat eller om du vill hålla din nominering hemlig.

Så här gör du för att skicka in din nominering:

1. Uppge namn, adress, e-post och telefonnummer. Både till den som nominerar och den nominerade.

2. Beskriv gärna kort om hur du känner till den nominerade. Om ni har några professionella, ekonomiska eller politiska kopplingar eller samarbeten.

3. Presentera kort den nominerades arbete. Det här är den information vi och vår styrelse först kommer att läsa om den nominerade.

4. Beskriv kortfattat skälen till nomineringen och en motivering till varför Minnesfonden bör uppmärksamma projektet.

Om vi inte har kunskap om området inom vilket den nominerade verkar kan det vara svårt för oss att ta fram rätt information i tid. Därför tar vi tacksamt emot information om området och ämnet.

Om du nominerar dig själv

1. Uppge ditt namn, namn på organisationen eller projektet samt kontaktuppgifter

2. Berätta kortfattat om ditt arbete, såsom hur länge relevanta projekt, aktiviteter pågått, antalet personal och volontärer.

3. Skriv en kort biografi om dig själv, organisationens grundare och nuvarande verksamhetsledare.

4. Skrivet material producerat av eller om ditt projekt/organisation. (Tyvärr har vi inte möjlighet att returnera material).

5. Information om din finansiella situation, nuvarande budget. Har projektet/organisationen tagit emot några större donationer? Finns det ekonomiska kopplingar mellan personal, medlemmar, regering och/eller något politiskt parti?

6. Beskriv kortfattat hur ett pris eller ett stipendium skulle kunna göra skillnad för ert arbete.


Lycka till och tack för ert samarbete!