Facebook
Ladyfest

Ladyfest
Fotograf: Anna Lindhs Minnesfond

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2004: LADYFEST

Styrelsens motivering:

Med glödande engagemang, framåtanda och känsla för ung aktuell kultur personifierar Ladyfest den nya feminismen. Genom att erbjuda förebilder samt arenor för att uttrycka sig uppmuntrar Ladyfest unga kvinnor till att ta plats och övervinna fördomar inom konsten och populärkulturen.Läs om Amira Hass

Läs om Fakultetsambassadörerna

Läs om Föräldratelefonen