Facebook
Tostan, Molly Melching

Molly Melching från Tostan
Fotograf: Magnus Selander

ANNA LINDHPRISTAGARE 2005: TOSTAN OCH ANNA LINDH ASSOCIATION

Ett stort och märkvärdigt arbete pågår i ett trettiotal byar i Senegal på Afrikas västkust, i Anna Lindhs namn. Redan den 22 oktober 2003, en dryg månad efter mordet på Anna Lindh i Stockholm, ägde en ceremoni rum i en by i norra Senegal där tretton byar bestämde sig för att upphöra med könsstympning och barnäktenskap och på så sätt hedra Anna Lindhs minne. De deklarerade: ”Vi känner solidaritet med Sverige. Liksom Anna Lindh arbetar vi för mänskliga rättigheter. Vi har samma vision.”Kvinnor som deltagit i ceremonin bildade The Anna Lindh Association (ALA) som en lokal senegalesisk organisation inom utbildningsprogrammet Tostan. Tostan betyder ”genombrott” på wolof, och är en organisation som är verksam i framförallt Senegal men som riktar blickarna utåt mot övriga Västafrika. Tostan bildades för ca tio år sedan av en eldsjäl, Molly Melching, som lever i Senegal sedan trettio år tillbaka. Syftet med organisationen är att stärka kvinnor och unga flickor, få dem att upptäcka sitt eget värde, sina rättigheter och möjligheter.

Verksamheten består i fortbildning av kvinnor på den senegalesiska landbygden i mänskliga rättigheter, demokrati, hälsa, hygien och inkomstgenererande projekt. Olika Tostanprojekt har lett till förhöjd livskvalité inte bara för kvinnorna utan för alla i byarna. Tostanprogrammet har hittills lett till att 1527 byar har upphört med kvinnlig omskärelse och barngifte. Anna Lindh Association bildades i juni 2004 av Mariam Tamboura. Organisationen som till en början bestod av kvinnor från sju byar, har redan växt till att innefatta 27 byar, med huvudkontor i Katoté i den norra Matam-provinsen. Alla kvinnor i föreningen döper nu ett av sina barn efter Anna Lindh, för att hedra hennes arbete för kvinnor och för mänskliga rättigheter.

Styrelsens motivering:

TOSTANS banbrytande arbete har gett kvinnor i Senegal självförtroende och redskap att bryta destruktiva sociala konventioner. Med respekt för lokala traditioner och värderingar har organisationen gett kvinnor visionen om ett värdigt liv och kraften att själva leda arbetet för höjd livskvalitet.


Läs om Elektra

Läs om Push Up

Läs om Qvinna i världen