Facebook
Qvinna i världen

Ingrid Frideborgsdotter och Maja Suslin från Qvinna i Världen
Fotograf: Anna Lindhs Minnesfond

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2005: QVINNA I VÄRLDEN

Ingrid Frideborgsdotter och Maja Suslin vill med sitt livsprojekt Qvinna i Världen, som de inledde 1996, protestera mot att det fortfarande är de stora männens historia som skrivs. Genom att följa en kvinna i varje världsdel under femtio år vill de skildra en vardag, en kvinnas liv och tankar.

1998 gjorde de sin första resa, då till Sydafrika för att följa Jasminah under en månads tid. Jasminah ska de sedan besöka efter 20, 30, och 40 år. Under hösten 1999 var det dags för nästa kvinna, Huong i Vietnam. År 2000 bar det av till Santusa i Bolivia, och hösten 2001 påbörjade de dokumentationen av Vilda i Sverige. 2002 var det Mama Toumiti Matangaro Makita på Cooköarna som stod på tur. I februari 2004 dokumenterades Larina Pelbath i Austin, Texas, USA.

Den sista av de sju kvinnor som ska dokumenteras blir en muslimsk kvinna, enligt planerna i Iran. Resorna har hittills resulterat i artiklar, fotoutställningar, föreläsningar och läromedel.

Styrelsens motivering:

Genom århundraden har kvinnor osynliggjorts till förmån för de stora männens historia. Med ett personligt engagemang, bidrar det ambitiösa livsprojektet Qvinna i Världen till att motarbeta en sned historieskrivning. Projektet inspirerar till att skildra kvinnors berättigade och självklara deltagande i samhällsutvecklingen.


Läs om Tostan

Läs om Elektra

Läs om Push Up