Facebook
Tatsiana-Revjaka

Tatsiana Revjaka
Fotograf: Magnus Selander

ANNA LINDH-PRISTAGARE 2006: TATSIANA REVJAKA

Tatsiana Revjaka, boende i Minsk, Vitryssland, är en ledande profil inom det vitryska civilsamhället. Hon är aktiv i människorättsorganisationen Viasna och belönas för sin outtröttliga kamp för mänskliga rättigheter.  I en anonym lägenhet i Minsk tar Tatsiana Revjaka och hennes kollegor emot telefonsamtal från oroliga anhöriga och drabbade. Viasna bildades i april 1996 när president Lukasjenkos auktoritära drag började komma till tydligt uttryck. 2003 stängdes organisationen officiellt av Vitrysslands högsta domstol efter en rättsprocess som kritiserades skarpt av EU och Sveriges dåvarande utrikesminister Laila Freivalds. Arbetet har dock fortsatt lika aktivt som tidigare, även om man nu är tvungen att arbeta i det fördolda och därmed utsätta organisationens aktivister för ökade risker.

Tatsiana Revjaka har flera gånger drabbats av förföljelse från myndigheterna på grund av sitt arbete, förföljts, fängslats och dömts till böter. Tatsiana Revjaka har sedan 1998 då hon började som pressekreterare för Viasna intagit en alltmer framträdande position. Hon är idag drivande i organisationens arbete för dokumentation av brott mot de mänskliga rättigheterna och arbetar aktivt med opinionsbildning och utbildning för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter i Vitryssland. Tatsiana Revjaka leder ett stort samarbetsprojekt kallat ”Människorättskolan” för att stötta och utbilda framförallt engagerade ungdomar. Som journalist har hon ett nära samarbete med de oberoende medierna i landet.

Styrelsens motivering:

Med engagemang, empati och envishet förmår Tatsiana Revjaka avslöja övergrepp och ge stöd och röst åt de utsatta. Orädd och ödmjuk trotsar hon ett politiskt förtryck och sprider kunskap om ett alternativt samhälle där den enskildes rätt är okränkbar. Hennes modiga och målmedvetna arbete inspirerar och bidrar till att skapa förutsättningar för ett öppet demokratiskt Vitryssland.

Läs om Opera Reflex

Läs om Åsa Sjöström

Läs om Föreningen Viktoria

Läs om MOI - Mångfald och Inflytande