Facebook
Opera Reflex

Daniel Buckard och Samuel Jarrick från Opera Reflex
Fotograf: Anna Lindhs Minnesfond

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2006: OPERA REFLEX

Opera Reflex består av Daniel Buckard och Samuel Jarrick, två unga operasångare i Stockholm med en ambition att genom sin konstform både beröra, skapa debatt, väcka reflektion och påverka människor. Uppsättningen Snäll rebell – en operasaga fritt efter Karl-Bertil Jonssons julafton spelades jularna 2004 och 2005 och kombinerades med diskussionskvällar. Just nu arbetar Opera Reflex med en crossover-happening om flyktingfrågan, en musikdramatisk thriller om svensk asylpolitik och ett projekt kring genetik och etikens gränser med utgångspunkt i berättelsen om en än så länge hemlig historisk person.

Styrelsens motivering:

Med engagemang och nyfikenhet lyckas Opera Reflex förnya och vitalisera både en konstform och en politisk debatt. I sin ambition att beröra och påverka förmår man se bortom det konventionella och lyckas överraska. Genom att förena yrkesskicklighet med intresse, passion och kreativitet öppnar man för både upplevelser och samtal.Läs om Tatsiana Revjaka

Läs om Åsa Sjöström

Läs om Föreningen Viktoria

Läs om MOI - Mångfald och Inflytande