Facebook
Khin Omar

Khin Omar
Fotograf: Magnus Selander

ANNA LINDH-PRISTAGARE 2008: KHIN OHMAR

Khin Ohmar från Burma har vigt de senaste tjugo åren av sitt liv åt kampen för demokrati i Burma. Den insatsen uppmärksammas genom att tilldela Khin Ohmar 2008 års Anna Lindh-pris.  Khin Ohmar har gjort ett stort arbete inom demokratirörelsen som aktivist/politiker. Hon har arbetat såväl nationellt på gräsrotsnivå som internationellt. I Burma har hon varit en av de sammanhållande krafterna inom demokratirörelsen.

Styrelsens motivering:

Oförtröttligt och med djupt engagemang arbetar Khin Ohmar för ett Burma där frihet och demokrati ska se dagens ljus. Hennes respekterade ledarskap genomsyras av ett brett och långsiktigt perspektiv som enar motståndskrafterna i samarbetsformer som överskrider alla gränser. Khin Ohmar är med sitt mod och visionära arbete en källa till inspiration i kampen för mänskliga rättigheter och för ett liv i värdighet. För Burmas plågade befolkning inger hon förtröstan och hopp med sin osvikliga tro på en bättre framtid.


Läs om Nguyen Bich Thuy

Läs om Subfuzion

Läs om Systerjouren Somaya

Läs om Unga KRIS