Facebook
Subfuzion

Medlemmar ur Subfuzion tar emot deras stipendium.
Fotograf: Anna Lindhs Minnesfond

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2008: SUBFUZION

Subfuzion är en ideell förening baserad i Botkyrka söder om Stockholm. Föreningen ger unga människor stöd att arrangera kulturevenemang för att inspirera och sporra dem till fortsatt entreprenörskap och kreativt tänkande.

Styrelsens motivering:

Subfuzion blandar den kulturella repertoarens alla former och uttryck i nydanande och spännande konstellationer. Med ung företagsamhet som både ledstjärna och energikälla får ungdomar här möjlighet att förverkliga sina idéer och ambitioner. Subfuzions engagemang för evenemang skapar en innovativ och dynamisk miljö där individens behov och vilja alltid står i centrum.

Läs om Khin Omar

Läs om Nguyen Bich Thuy

Läs om Systerjouren Somaya

Läs om Unga KRIS