Facebook
Mohamed Nasheed

Mohamed Nasheed vid prisceremonin
Fotograf: Saga Berlin

ANNA LINDH-PRISTAGARE 2009: MOHAMED NASHEED

Maldiverna är ett land som hotas starkt av klimatförändringarna. Med en medelhöjd på 1,5 meter över havet kommer Maldiverna enligt dagens beräkningar att vara under vatten om mindre än 100 år om klimatförändringarna fortsätter i nuvarande takt. Mohamed Nasheed, som kom till makten 2008 i landets första flerpartival, arbetar målmedvetet för att sänka landets koldioxidutsläpp. För Maldiverna handlar arbetet för att hejda klimatförändringarna om att möjliggöra landets överlevnad.

Maldivernas situation fått klimatdebatten att alltmer handla om hur förändringarna påverkar människors existens. I mars 2008 ledde Maldiverna arbetet för en resolution om klimatförändringar och mänskliga rättigheter i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Resolutionen, som antogs i full enighet, har gett FN helt nya verktyg för att arbeta med klimatförändringar. Dessutom har Mohamed Nasheed och Maldiverna hjälpt till att stärka den mänskliga dimensionen i klimatförhandlingarna, som kommer att återupptas i Köpenhamn i slutet av 2009.

Maldiverna har dessutom i en folkomröstning godkänt en ny demokratisk konstitution och har skrivit under sammanlagt sju av åtta internationella mänskliga rättighetsavtal. Under sin tid i opposition var Mohamed Nasheed en av Amnesty Internationals samvetsfångar.

Styrelsens motivering:

I Maldiverna, ett land vars existens hotas av stigande havsnivåer uppvisar president Mohamed Nasheed den politiska viljan att vidta konkreta åtgärder för en hållbar utveckling och en hållbar jord. Med stort mod visar han och Maldivernas folk att alla människor och deras mänskliga rättigheter hotas av de snabba klimatförändringarna.


Med hjälp av en stark gräsrotsrörelse och genom demokratiska förändringar har president Nasheed omvandlat Maldiverna till en nation av fred och försoning. Dessa ansträngningar är en inspiration för alla människor världen runt som arbetar för ett liv i rättvisa och värdighet, som därmed bevisar att demokrati och fredlig förändring till slut segrar. President Nasheeds engagemang för Maldivernas överlevnad förtjänar världssamfundets fulla stöd och respekt.

 

Läs  om Stödföreningen Viola
Läs om Miljökabarén Sweet Dreams
Läs om Föreningen Grunden