Facebook
Föreningen Grunden

Föreningen Grunden
Fotograf: Saga Berlin

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2009: FÖRENINGEN GRUNDEN

Grunden är en ideell förening för och med personer med intellektuellt funktionshinder vilken bildades år 2000 i Göteborg. I föreningen fattar medlemmarna själva alla beslut med hjälp av coacher. Grunden anordnar resor, driver en fritidslokal, och arbetar med daglig verksamheter som producerar film och reklam om intressepolitiska sakfrågor och som rör deras egna liv.

Medlemmarnas intressen står i centrum och leder arbetet framåt i projekt såsom vårens kvinnokonferens och projektet Att Våga Lyckas, som är ett försök till egen högskoleverksamhet.

Styrelsens motivering:

Med osviklig övertygelse att alla har rätt att vara med och bestämma sina livsvillkor och sin framtid skapar Föreningen Grunden förutsättningar för sina medlemmar att vara fullvärdiga medborgare. Med ledord som medbestämmande, integritet och tillit ges Grundens medlemmar en sann chans till utbildning och utveckling, liksom mod att våga lyckas på egna villkor.

 

Läs om Mohamed Nasheed

Läs om Stödföreningen Viola

Läs om Miljökabarén Sweet Dreams