Facebook
Jean Zaru

Pristagaren 2010, Jean Zaru
Fotograf: Linda Petersson

 2010 ÅRS ANNA LINDH-PRISTAGARE:
JEAN ZARU

Jean Zaru är en tongivande palestinsk ledare och tidigare lärare som har valt icke-våld som aktivt motstånd mot det förtryck hon upplever och bevittnar från sitt hem i Ramallah på Västbanken. Jean Zaru vill med sitt arbete för fred belysa och bekämpa våldet och orättvisorna som dagligen drabbar palestinierna och som ökar motsättningarna och förlänger konflikten. Men hon vill också peka på alternativet: möjligheten för israeler och palestinier att leva i fred som medmänniskor och som goda grannar.

Vid 70 års ålder arbetade Jean Zaru fortfarande aktivt för att stoppa denna våldsspiral. Hon har i decennier varit starkt engagerad i arbetet inom Kyrkornas Världsråd, skrivit böcker om icke-våld och talat inför människor världen över om sitt arbete. Under många år verkade hon som lärare i religion och etik på Vännernas samfunds skola i Ramallah. Inspirationen för sitt engagemang och valet av icke-våld som lösning på palestiniernas svåra situation finner hon inte minst i den kristna kväkartraditionen, som hon mötte i tidig ålder. Där finns också rötterna till hennes arbete för dialog mellan religioner. Som enda kvinnliga kyrkoledare i Mellanöstern är hon också en förebild för unga kvinnors engagemang i etiska och samhälleliga frågor.

Styrelsens motivering:

I en del av världen som ofta målas i våldets färger, är Jean Zaru ett hoppets ljus. Hon förespråkar dialog mellan religioner och är som ensam kvinnlig kyrkoledare i Mellanöstern också en förebild för kvinnligt ledarskap. Under hela sin livstid har Jean Zaru valt icke-våld för att motstå det förtryck hon lever under. Icke-våld för att det exponerar och utmanar det strukturella våldet, på alla nivåer. Icke-våld för att förtryckarna skall inse att de också är offer för sitt eget våld. Icke-våld för att Jean Zaru tror på människan, hela människan.


Läs om Stiftelsen Expo

Läs om Christer Mattsson