Facebook
Striftelsen Expo

Stiftelsen Expo
Fotograf: Linda Petersson

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2010: STIFTELSEN EXPO

Stiftelsen Expo är en opinionsbildande och granskande redaktion som ger ut tidningen Expo och har en webbplats med samma namn. Stiftelsen studerar och kartlägger antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Expo är navet i det antirasistiska Sverige och deras utbildningsinsatser, bl a kurser och föreläsningar, efterfrågas av politiska partier, skolor, kommuner och på senare tid också hembygdsföreningar.

Expo grundades år 1995 av journalisten, demokratiaktivisten och författaren Stieg Larsson. Expos verksamhet bygger på förebyggande genom kunskap. Genom att lyfta fram intoleranta organisationers attityder och värderingar vill man ge människor en chans att göra ett informerat val.

Styrelsens motivering:

Stiftelsen Expo arbetar för det fria och öppna Sverige utan rasism och främlingsfientlighet – det Sverige som Anna Lindh lovade att arbeta vidare för i sina minnesord över Olof Palme. Det är också det Sverige där Expos medarbetare ibland hotas att välja mellan det trygga livet och den livsviktiga utbildningen och journalistiken. Tack vare Expos förebyggande och opinionsbildande arbete uppmärksammas högerextrema, odemokratiska och exkluderande tendenser i samhället på ett tidigt stadium. Insikten om den ständigt nödvändiga kampen för demokrati, allas lika värde och mänskliga rättigheter driver Expos ideligen växande verksamhet framåt.


Läs om Jean Zaru

Läs om Christer Mattsson