Facebook
Christer Mattsson

Maria Schottenius delar ut stipendiet till Christer Mattson
Fotograf: Linda Petersson

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2010: CHRISTER MATTSON

Christer Mattsson är kungälvsläraren som gör extraordinära demokratiinsatser i klassrummet. Inom Toleransprojektet i Kungälv arbetar han med att identifiera varningssignaler för framförallt unga pojkar som växer upp i främlingsfientliga miljöer.

Christer Mattsson vägleder sedan de elever som har hittat ett hem i rasistiska våldsideologier till en fungerande skolgemenskap. Genom hans dagliga arbete mot hat och intolerans kan elever bli mindre hatfyllda och förhoppningsvis få ett bättre socialt liv.

Styrelsens motivering:

Med brinnande engagemang, oändligt tålamod och varm människokärlek arbetar Christer Mattsson för att leda elever bort ifrån det intoleranta vi och dom-tänkandet och till insikten om rasismens drivkraft hos människan och samhället i stort. Med sitt pedagogiska ledarskap verkar Christer Mattsson för att vinna elevers förtroende och respekt och på så sätt förebygga och motverka spridningen av främlingsfientliga våldsideologier. Allt detta gör han i hopp om att vinna, inte debatten, utan eleven, den unga människan.

Läs om Jean Zaru

Läs om Stiftelsen Expo