Facebook
Hawa Bropleh från Centre for Liberian Assistance

Hawa Bropleh för Centre for Liberian Assistance tar emot Anna Lindh-priset 2011
Fotograf: Linda Petersson

ANNA LINDH-PRISTAGARE 2011:
CENTRE FOR LIBERIAN ASSISTANCE

Centre for Liberian Assistance har funnits sedan krigsslutet 2003 då organisationen började arbeta med humanitärt stöd till liberianska kvinnor och barn i flyktingläger. 2004 skiftade de fokus och började bland annat erbjuda terapi, skolundervisning och yrkesutbildning. CLA verkar i Paynesville, ett fattigt slumområde i Monrovia där de bland annat bedriver ett utbildningsprogram för marginaliserade flickor och unga kvinnor. I programmet ges kunskaper i hälsovård och kvinnors rättigheter men också praktiska ämnen som sömnad, bakning, hårfrisering eller smyckestillverkning.

Alla flickorna lever i en miljö där de är mycket utsatta, många saknar familjer och annat socialt skyddsnät, andra måste bidra till familjeförsörjningen och har inte råd att gå i skolan. Deras utbildning är bristfällig och de riskerar att bli sexuellt utnyttjade eller få lågavlönade arbeten som hushållsslavar. Ämnen som diskuteras i CLA:s undervisning är sådant som flickorna möter dagligen - sexuellt våld, prostitution, HIV/Aids och omskärelse. 2011 deltog över 200 flickor i utbildningsprogrammet. De som är gravida får genomgå kontroller och information om förlossningen. När barnet fötts får de unga mödrarna stöd och hjälp med sitt föräldraskap.

I projektet ingår även ett skyddat boende till de mest utsatta flickorna. I det skyddade boendet bor arton flickor permanent, där de blir omhändertagna och får undervisning och erbjuds också  psykosocialt stöd.

CLA arbetar även för att försöka påverka politiker att ta större ansvar för kvinnornas situation och pekar på deras utsatthet och det sexuella våld som många utsätts för. Detta påverkansarbete är ett nödvändigt arbete för att på sikt kunna förändra attityder i Liberia, där våld och sexuellt utnyttjande av unga flickor knappt erkänns som ett problem.

CLA drivs av Hawa Bropleh, en eldsjäl som har byggt upp organisationen från grunden genom hårt och outtröttligt arbete.


Styrelsens motivering:

I ett sargat Liberia där kriget skapat begränsningar i kvinnors möjlighet till ett gott liv, arbetar Centre for Liberian Assistance (CLA) för en ljusare framtid där flickor kan leva ett liv fritt från våld. CLAs stödboende erbjuder en fristad i huvudstaden Monrovias hårda och otrygga klimat. Genom stöd och utbildning verkar CLA för att unga kvinnor ska kunna återta makten över sitt liv. Med sitt påverkansarbete skapar CLA medvetenhet om kvinnors utsatthet i sin vardag. CLA belönas för sin outtröttliga strävan mot ett samhälle där flickors rättigheter kan förverkligas och bidra till ett Liberia befriat från krig och fattigdom.

Läs om United Sisters

Läs om Rikskriscentrum

Läs om Anna Thunes