Facebook
United Sisters

United Sisters tar emot deras stipendium från Helena Bergström
Fotograf: Linda Petersson

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2011:
UNITED SISTERS

United Sisters arbetar med att stärka unga tjejers självkänsla och ge dem insikt och verktyg att ta kontroll över sina liv. Många tjejer mår dåligt på grund av bristande självkänsla och självförtroende vilket gör att de ha svårt att hävda sig i samhället och löper därmed större risk att råka illa ut.

United Sisters vill att varje ung kvinna ska kunna vara sig själv och ha förutsättningarna att göra vad hon vill utan att begränsas av sig själv eller av andra. United Sisters finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten består bland annat av tjejgrupper, tjejcoacher och nattvandrare. United Sisters riktar sig till unga kvinnor mellan 12 och 20 år.

Styrelsens motivering:

United Sisters skapar gemenskap, erbjuder förebilder och verkar som stödjande kraft på unga kvinnors väg mot stärkt självförtroende och ökad självkänsla. För att inte hamna i destruktiva relationer och livsmönster krävs styrka och mod att stå upp för sig själv och sina värderingar. För att nå dit har många tjejer United Sisters vid sin sida. United Sisters arbete för att möjliggöra unga kvinnors utveckling är en oskattbar resurs för att skapa trygghet i vardagen för unga kvinnor

 

Läs om Rikskriscentrum

Läs om Anna Thunes

Läs om Centre for Liberian Assistance