Facebook
Anders Sandberg från Rikskriscentrum

Anders Sandberg från Rikskriscentrum
Fotograf: Linda Petersson

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2011:
RIKSKRISCENTRUM

Rikskriscentrum är en riksorganisation med kriscentra och våldsmottagningar för män som medlemmar. Medlemsorganisationerna arbetar med män i krissituationer samt med män som har problem kring aggressivitet och våld i nära relationer.

Rikskriscentrum fokuserar på förebyggande insatser och behandling av mäns problem med aggression och utövande av våld. Medlemsorganisationerna är till största antalet kriscentra för män, mansmottagningar och våldsmottagningar. Men medlemmar är även integrerade mottagningar där arbete bedrivs mot våld i nära relationer för barn, kvinnor och män.

Styrelsens motivering:

Med målet att samla och stärka sina medlemsorganisationers lokala arbete skapar Rikskriscentrum förutsättningar för behandling och prevention av mäns våld i nära relationer. Dess pionjärarbete med att sprida kunskap om krisarbete med män är ovärderligt. Insikten och övertygelsen om det förebyggande arbetets betydelse gör Rikskriscentrum till en viktig aktör i kampen mot mäns våld i nära relationer.

Läs om Anna Thunes

Läs om Centre for Liberian Assistance

Läs om United Sisters