Facebook
Anna Thunes

Anna Thunes
Fotograf: Linda Petersson

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2011:
ANNA THUNES

Anna Thunes i Göteborg har på privat initiativ i flera år engagerat jobbat i det fördolda med att hjälpa kvinnor som lever i hedersrelaterad utsatthet. Anna Thunes har genom att bistå med hjälp i juridiska frågor, boendefrågor samt stödsamtal kunnat hjälpa hotade kvinnor till ett någorlunda fungerande liv.

Styrelsens motivering:

Anna Thunes personliga engagemang för våldsutsatta kvinnor visar att en person kan göra stor skillnad för sina medmänniskor, trots små resurser och risker för den egna säkerheten. Genom att bistå med praktisk hjälp och samtalsstöd till kvinnor som lever under hot har Anna Thunes visat civilkurage och stora doser av medmänsklig kärlek. En eldsjäl som Anna Thunes inspirerar oss att stå upp för våra ideal och räcka ut en hand när det behövs.

Läs om Rikskriscentrum

Läs om Centre for Liberian Assistance

Läs om United Sisters