Facebook

STYRELSE

Ledamöterna i Anna Lindhs Minnesfonds styrelse kommer från skilda delar i samhället, politiken, näringslivet och kulturlivet.

Samtliga styrelsemedlemmar medverkar ideellt och får inget arvode.

Lena Hjelm-Wallén

Ordförande

      Jytte Guteland 
   

Dan Svanell

Kommunikationsdirektör

 

Ellinor Eriksson

Psykolog och tidigare förbundssekreterare SSU


Ann Linde

Utrikesminister


Ann Linde

Peter Örn

Rådgivare, föreläsare och utbildare inom ledarskapsutveckling

Peter Örn


Lennart Weiss

Direktör Veidekke
 

Magdalena Agrell

Controller SocialdemokraternaFotograf: Linnea Ornstein och Katherine Lindqvist, mfl