Facebook

STYRELSE

Ledamöterna i Anna Lindhs Minnesfonds styrelse kommer från skilda delar i samhället, politiken, näringslivet och kulturlivet.

Samtliga styrelsemedlemmar medverkar ideellt och får inget arvode.

 Lena Hjelm-Wallén

Ordförande

      Jytte Guteland 
   

Dan Svanell

 Dan Svanell
 

Jytte Guteland

Europaparlamentariker för Socialdemokraterna


Jytte Guteland

Roger Berzell

Partikassör Socialdemokraterna


Roger Berzell

 Ann Linde

EU- och handelsminister

 

Ann Linde

Peter Örn

Rådgivare, föreläsare och utbildare inom ledarskapsutveckling

Peter Örn

 

 
   Fotograf: Linnea Ornstein och Katherine Lindqvist, mfl