Facebook

MINNESCEREMONI FÖR ANNA LINDH

2013-07-23 ARTIKEL

9 september kl 19.30-21.00, Katarina kyrka Stockholm

En kväll för reflektion och existentiella frågor om livet, om engagemang och drivkraft och hur vi hittar balansen mellan våra övertygelser och livets praktiska verklighet. Anna Lindhs djupa engagemang för människors lika värde kan inspirera oss att kämpa för det vi tror på. Hennes bortgång påminner oss om vikten av att ta tillvara på tiden genom att engagera oss med och för våra medmänniskor.

Medverkande:

Ingvar Carlsson, f d statsminister
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen
Mona Sahlin, ordförande Anna Lindhs Minnesfond 
Peter Örn, styrelseledamot Anna Lindhs Minnesfond 

Musikframträdanden från Benny Andersson, Anna Järvinen Palme, Irma Schultz Keller och kören Cappella Catharinae (dirigent Hans Vainikainen).

Olle Carlsson, kyrkoherde Katarina Församling leder ceremonin.

Arrangörer: Anna Lindhs Minnesfond och Katarina församling.

Ingen föranmälan krävs. 

 

Läs mer om planerade aktiviteter i anslutning till tioårsminnet:

Kalendarium