Facebook

KALENDARIUM

2018  års Anna Lindh pris delas ut i samband med ett seminarium på temat Praktisk feminism i en globaliserad värld. Seminariet sker den 19 juni på Kulturhuset och arrangeras av Anna Lindhs Minnesfond, Anna Lindh Akademin och Olof Palmes center.

Anmälan till; anmalan@annalindhsminnesfond.se. För mer information se under flik "seminarier" eller på Anna Lindhs Minnesfonds Facebooksida.